Дома
Стил 28 мм
Фламинго 20 мм
Фламинго 16 мм
Витражи
Контакт

B E S T C O L L E C T I O N

Стил 28 мм


Стил колекцијата е добро позната колекција во нашата земја. Таа е со пречник од 28мм и се состои од метална шипка со пластични детали (држачи, завршетоци, алки и прозрачни штипки).

Комплетот уште вклучува и типли и завртки за лесна монтажа.

Корнизата стил во комплетот вклучува цела шипка до 2,60м и во два дела над 2,60м, по два завршетока по избор, по тва држачи до 2,00м и по три над 2,00м, и алки на секои 10 см(на 1,00м десет алки).

Ја има во повеке бои (месинг, хром, месинг мат, хром мат, бела, крем и темно кафена), димензии (1,00м, 1,60м 2,00м, 2,60м, 3,20м и 4,00м) и модели на завршетоци (стандард, тип и копје).

Освен единечна таа може да биде и дупла со задна шина за подобар изглед на вашите завеси и драпери.

Корнизата Стил заради пречникот од 28 мм е идеална за поголеми простори каде што ке дојде до израз.